Individualiseret fysioterapi

  • Et fælles mål for dig
  • Kom i den rigtige retning
  • Gør det du elsker

Når vi har med mennesker at gøre, findes der ikke en one-size-fitts-all. Dette gælder også fysioterapi, og derfor er individualisering vigtig. Det vil i praksis sige, at min behandling vil være målrettet den person, jeg står overfor. Hvis du er til at få stukket en pjece i hånden med elastikøvelser, så er jeg nok ikke den rette for dig. Hvis du derimod er interesseret i at få indflydelse på, hvordan du kommer videre ud fra de vigtige ting i dit liv, så vil jeg meget gerne arbejde sammen med dig om at nå dit mål.

Mange af dem, jeg ser, kommer med en form for smerteproblematik. Det kan være ganske forfærdeligt at have ondt og altødelæggende ikke at kunne de ting, vi sætter pris på i vores liv. Smerter i sig selv er ikke farlige, men naturlige og ganske nødvendige for vores overlevelse! Vi kan sagtens have smerte uden skade og skade uden smerte. Der er end ikke sammenhæng mellem en skades omfang og intensiteten eller karakteren af en given smerte. Det betyder dog ikke, at vi blot skal ignorere dem og fortsætte ufortrødent.

I første omgang er det vigtigt at få afdækket, om der er tale om en regulær vævsskade, hvis heling kræver særlige hensyn. Dette vil efter en grundlæggende samtale foregå ved en grundig fysisk undersøgelse. Herefter vil interventionen rette sig mod, at vi får dig i den rigtige retning.

Hjem

Book tid

Kontakt mig